Jak to wygląda?

Po otrzymaniu pozytywnego rozpatrzenia wniosku, udzielamy kompleksowego doradztwa na każdym etapie projektu od podpisania umowy do dofinansowania, aż do jego rozliczenia

 • wstępna analiza dokumentów związanych z realizowanym procesem inwestycyjnym (faktury, umowy)

 • kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych,

 • kontrola dowodów księgowych pod kątem kwalifikowalności wydatków

 • rozliczanie wydatków kwalifikowalnych, niekwalifikowalnych i wkładu własnego,

 • przygotowanie wzorów opisów faktur, wzorów protokołu – zgodnie z wymogami wytycznych programowych,

 • sporządzanie wniosków o płatność i sprawozdań merytorycznych,

 • formułowanie wszelkich wyjaśnień i oświadczeń wymaganych na poziomie
  kontroli bądź rozliczania wniosku,

 • audyt całości dokumentacji przed każdą kontrolą.

 • wstępna analiza dokumentów związanych z realizowanym procesem inwestycyjnym (faktury, umowy)

 • kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych,

 • kontrola dowodów księgowych pod kątem kwalifikowalności wydatków

 • rozliczanie wydatków kwalifikowalnych, niekwalifikowalnych i wkładu własnego,

 • przygotowanie wzorów opisów faktur, wzorów protokołu – zgodnie z wymogami wytycznych programowych,

 • sporządzanie wniosków o płatność i sprawozdań merytorycznych,

 • formułowanie wszelkich wyjaśnień i oświadczeń wymaganych na poziomie
  kontroli bądź rozliczania wniosku,

 • audyt całości dokumentacji przed każdą kontrolą.

Projekty

W zakresie usługi doradczej, opracowujemy plan działania pod dany projekt. Analizujemy potencjalne źródła finansowania oraz sprawdzamy jakie wydatki są kwalifikowane, co pozwala uniknąć błędów już na samym początku.

Doradztwo

W zakresie usługi doradczej, opracowujemy plan działania pod dany projekt. Analizujemy potencjalne źródła finansowania oraz sprawdzamy jakie wydatki są kwalifikowane, co pozwala uniknąć błędów już na samym początku.

Dofinansowanie

W zakresie usługi – dofinansowania, opracowujemy plan działania pod dany projekt. Analizujemy potencjalne źródła finansowania oraz sprawdzamy jakie wydatki są kwalifikowane, co pozwala uniknąć błędów już na samym początku.

    Opracowanie dukumentacji

 • przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz kompletu niezbędnych załączników,

 • opracowanie budżetu, opisów koniecznych do pozytywnej oceny instytucji

 • dokonywanie uzupełnień i wyjaśnień dla Instytucji Oceniającej,

 • przygotowanie dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie, w tym wszelkich wymaganych oświadczeń, załączników, harmonogramu płatności oraz innych niezbędnych dokumentów.

    Opracowanie dukumentacji

 • przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz kompletu niezbędnych załączników,

 • opracowanie budżetu, opisów koniecznych do pozytywnej oceny instytucji

 • dokonywanie uzupełnień i wyjaśnień dla Instytucji Oceniającej,

 • przygotowanie dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie, w tym wszelkich wymaganych oświadczeń, załączników, harmonogramu płatności oraz innych niezbędnych dokumentów.